Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Görög istenek és alakok

2011.08.26

 Görög istenek,félistenek és alakok

 

Az istenek első nemzedéke


Az istenek második nemzedéke

Khaosz: a világkeletkezési folyamat élén állt, zűrzavaros anyagi jellegű üresség, egy légáramlat termékenyítette meg

 • Kronosz: Zeusz apja, a legfiatalabb titán, Idő-atya.[1] Szétválasztotta egy sarlóval az Eget és a Földet. Megfosztotta atyját nemzőszervétől; az ekkor földrehulló vérből születtek az Erünniszek, a bosszú istennői, a tengerből kiemelkedve megszületett a csodálatos Aphrodité, a szépség és szerelem istennője. Később saját trónja védelmére valamennyi gyermekét felfalta, Zeusz kivételével.
 • Rheia: Kronosz felesége. Ő mentette meg legkisebb gyermeküket, Zeuszt, Kronosz elől, azzal, hogy Kréta szigetére rejtette.
 • Métisz: mikor Zeusz felnőtt, tőle kapott mérget, amit atyjának adott, mire az kihányta korábban lenyelt gyermekeit. Zeusz lenyelte őt mint első feleségét.

 

Olümposzi istenek

Az olümposzi istenkatalógus hellenisztikus kori fejlemény. Ugyancsak hellenisztikus kori fejlemény a görög mitológiai alakoknak a részben teljesen más gyökerű, részben rokon italikus-latin mitológiai alakokkal való „megfeleltetése”, mintegy nemzetközi „istenszótár” gyanánt, hogy a fogalmak (nagyjából) lefordíthatóak legyenek (a latin istenneveket zárójelben közöljük).[2]

 • Zeusz: a legfőbb isten az Olümposzon, Kronosz és Rheia fia, az istenek 3. nemzedékének vezetője (Jupiter)
 • Hadész: Kronosz és Rheia gyermeke, az Alvilág ura. Az alvilágban lakik. (Pluto)
 • Héra: 300 éves szerelem után Zeusz felesége és nővére, az Olümposz királynője (Juno)
 • Démétér: a Föld istennője, Zeusz testvére (Ceres)
 • Hesztia: Zeusz testvére, a családi tűzhely istennője (Vesta)
 • Apollón: Létó és Zeusz gyermeke, a költészet, nap, világosság, jóslás, zene istene, a Múzsák karának vezetője (Apollo)
 • Artemisz: Létó és Zeusz gyermeke, vadászat és vadállatok szűz istennője, Apollón ikertestvére (Diana)
 • Aphrodité: a szépség és szerelem istennője (Venus)
 • Arész: Héra és Zeusz gyermeke, a harc és háború istene (Mars)
 • Dionüszosz: Zeusz és a halandó Szemelé fia, a bor és szőlő istene (Bacchus)
 • Héphaisztosz: Héra gyermeke, az istenek kovácsa, a tűz és kovácsmesterség istene, egyik lábára sántít (Vulcanus)
 • Hermész: Zeusz és Maia gyermeke, az istenek hírnöke, a halottak követője, a kereskedők, szónokok, tolvajok védője (Mercurius)
 • Pallasz Athéné: Zeusz fejéből pattant ki. A városvédő mesterségek és tudományok védnöke, a bölcsesség, jog, művészetek oltalmazó istennője. (Minerva)
 • Poszeidón: Kronosz és Rheia gyermeke, a tenger istene (Neptunus).

 

Egyéb istenek, istennők és félistenek

 • Hébé: Zeusz és Héra gyermeke, az ifjúság istennője. Héraklész felesége lett.
 • Héliosz: a Napisten
 • Hekaté: Háromfejű és háromtestű alvilági istennő, a varázslás, a sötétség és az éjszaka úrnője
 • Hügieia: Aszklépiosz leánya, az egészség istennője
 • Hüpnosz: az Éj istennőjének, Nüxnek a fia, az alvás és álom istene
 • Írisz: a szivárvány istennője
 • Maia: Atlasz leánya, Hermész anyja
 • Mnémoszüné: az Emlékezés, a Múzsák anyja
 • Nemeszisz: Nüx leánya, a megtorlás istennője
 • Niké: a győzelem istennője
 • Perszephoné: Démétér és Zeusz gyermeke, Hadész felesége
 • Pán: Hermész és Droüpé nimfa fia, kecskelábú, szőrös-szarvas pásztoristen
 • Szelené: a Hold istennője
 • Themisz: Uranosz és Gaia leánya, a megszemélyesített törvényes rend
 • Thetisz: tengeristennő, Néreusz leánya, Akhilleusz anyja
 • Tritón: tengeristen, Poszeidón és Amphitrité fia
 • Zephürosz: a nyugati szél
 • MúzsákKleióMelpomenéThaleiaEuterpéTerpszikhoréEratóKalliopé,UrániaPolühümnia; Mnémoszüné és Zeusz gyermekei
 • Hórák: Diké (jog), Eiréné (béke), Eunomia (törvényesség); Themisz és Zeusz gyermekei, a természet és az évszakok istennői
 • Khariszok: Zeusz és Eurünomé leányai, a báj és szépség istennői
 • Erinnüszök (Alektó, Tisziphoné és Megaira): a bosszúállás istennői, Uranosz véréből keletkeztek
 • HeszperidákAtlasz leányai, akik egy sárkánnyal Héra aranyalmáit őrizték a világ nyugati szélén
 • Küklópszok (egyszemű óriások): Brontész (mennydörgés), Szteropész (villám), Argész (mennykő)
 • Aiolosz: A szél istene; ő szedi össze a pusztító szeleket és ajándékozza Odüsszeusznak
 • Kirké: istennő, Aiaié szigeten él. Aki a szigetére lép, azt disznóvá változtatja.
 • Erisz: a viszály istennője
 • Kasztór: Léda és Zeusz egyik fia, hattyútojásból született
 • Gigászok: kígyófarkú lények, sikertelenül harcolnak az olümposzi istenek ellen. Név szerint ismertek Pelórosz, Mimasz, Pallasz, Damasztór, Ekhión, Palléneusz, Porphürión, Alküoneusz, Ephialtész, Eurütosz, Klütiosz, Enkeladosz, Polübótész, Hippolütosz, Gratión, Agriosz, Thoón.

 

Az ember születésének mondái

 • Epimétheusz: titán, az ember formálója. Minden képességet és tulajdonságot elosztott, és kifelejtette az embert. Prométheusz testvére.
 • Prométheusz: titán, aki megkönyörült a védteleneken és ellopta nekik a tüzet, a kovácsmesterség titkát Héphaisztosztól, a bölcsességet és mesterségek ismeretét Pallasz Athénétől, és ezért 30 000 évi szenvedés lett a büntetése: Zeusz a Kaukázushoz láncoltatta, aholkeselyű tépte a máját. Végül Héraklész szabadította meg: lelőtte a keselyűt, és szétzúzta a láncokat.
 • Pandóra: az ember büntetése: gyönyörű , akit Héphaisztosz gyúrt agyagból és vízből, és az istenek ruházták fel földöntúli bájjal. A Zeusztól kapott szelencét kíváncsian felnyitotta, és emiatt a nyomorúság, baj, betegség, és szenvedés a Földre özönlött, viszont a ládikában bent maradt a Remény.

Az emberiség korszakai:

 

Trójai mondakör

Trójaiak:

 • PriamoszTrója királya a háború idején
 • Hektor: Priamosz trójai király fia, akit Akhilleusz ölt meg párbajban
 • Andromakhé: Hektor felesége
 • Parisz (vagy Alexandrosz): Priamosz fia, aki Helené elrablásával kirobbantotta a trójai háborút
 • Kasszandra: Priamosz leánya, akit Aiasz megerőszakolt és Agamemnón hadizsákmányként magával vitt

Görögök:

 • Menelaosz: spártai király Helené férje, aki felesége elrablása után harcba hívta Trója ellen a görögöket
 • Helené: Zeusz és Léda leánya, Menelaosz szépséges felesége, akit Parisz Trójába szöktetett
 • Akhilleusz: Thetisz tengeristennő és a halandó Péleusz király fia, a legnagyobb hős a trójai háborúban, a mürmidónok vezére
 • Aiasz: Akhilleusz után a legnagyobb vitéz
 • Patroklosz: Achilleusz barátja, hős harcos, akit Hektór ölt meg
 • AgamemnónMükéné királya, Menelaosz testvére, a Trója ellen vonuló görög seregek vezére
 • Klütaimnésztra: Agamemnón felesége. Nem tudta megbocsátani férjének, hogy a háború sikere érdekében feláldozta volna leányukat, Iphigeneiát, részben ezért szeretőjével meggyilkolta a királyt,mikor ő hosszú idő után hazatért, fiukat pedig száműzte.
 • Élektra: Agamemnón leánya
 • Iphigeneia: Agamemnón másik leánya, akit a háborúban majdnem feláldoztak az istenek oltárán
 • Oresztész: Agamemnón fia, aki megölte apja gyilkosait, Aigiszthoszt és Klütaimnésztrát
 • Odüsszeusz: Ithaka királya, aki Trója bevétele után sok évig bolyongott a tengeren
 • Pénelopé: Odüsszeusz felesége
 • Polüphémosz: a leghíresebb küklopsz, akit Odüsszeusz vakított meg
 • Alkinoosz: a phaiák nép királya. Az ő udvarában mesélte el Odüsszeusz a történeteit.
 • Szkülla: hatfejű, tizenkét lábú szörny
 • Szirének: asszonyfejű, madártestű szörnyek, akik énekükkel partra csalták és megölték a hajósokat
 • Kharübdisz: tengerörvény. Aki arra megy, annak a hajója elsüllyed.
 • Laisztrügónok: óriások. A Télepülosz partszakasznál élnek, szokásuk a sziklák dobálása.
 • Teiresziász: vak jós. Az alvilágban találkozott Odüsszeusszal, és megjósolta neki, hogy két olyan veszély van még hátra, ami feltartóztatja a hazatérésben.
 • Asztüanax: Hektor és Andromakhé gyermeke, a görögök ölték meg

 

Thébai mondakör

 • LabdakoszThéba alapítója, Laiosz király apja
 • Laiosz: Théba második királya, akinek megjósolták az istenek, hogy óvakodjék a gyermekáldástól, mert saját fia, Oidipusz fogja megölni. Megszületett kisfia, a király pedig átszúrta bokáját, s kitette a Kithairón-hegy oldalához, hogy felfalják a vadak.
 • Oidipusz: Théba harmadik királya. Nevének jelentése „dagadt lábú”. A korinthoszi király udvarában nőtt fel. Megjósolták neki, hogy meg fogja ölni apját, és saját anyját veszi majd feleségül. Egy ütközetben megölte Laioszt, akiről ekkor még nem tudta, hogy az apja. Thébában megölte a Szfinxet, s a nép királyaként ünnepelte. Oidipusz, miután kiderült, hogy megölte saját apját és anyjával hált, megvakította magát és elbujdokolt.
 • Iokaszté: Laiosz felesége, majd fiáé, Oidipuszé. Gyermekeik: Eteoklész, Polüneikész, Antigoné, Iszméné. Öngyilkos lett.
 • Teiresziasz: vak jós, aki Oidipuszt vádolta a halálos bűnnel.
 • Eteoklész és Polüneikész: a testvérek között lobbant fel harc Théba trónjáért, s egymás kezétől estek el
 • Kreón: Théba új királya Oidipusz után. Csak Eteoklészt temettette el, Polüneikészt nem. Örök magánnyal fizetett gonoszságáért.
 • Antigoné: Oidipusz leánya, dacolni kezdett Kreónnal királlyal, aki sziklabörtönbe záratta. Ő öngyilkos lett.
 • Iszméné: Antigoné húga
 • Haimón: Kreón fia, Antigoné párja; szintén kioltotta életét

 

Argonauták – Aranygyapjú

 

Isteni vidékek

 

A mappában található képek előnézete Grepolis3:Istenek

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.